• BITCOIN
  85968,170
  % 0,72
 • ETHEREUM
  2867.47
  % 0,21
 • RIPPLE
  2.13
  % 0,08
 • BITCOIN CASH
  2188.61,152
  % -2,16
 • LITECOIN
  419.34
  % -0,42
 • COSMOS
  40.41
  % 12,74
 • CARDANO
  1.05
  % -2,03
 • TETHER
  7.31
  % 0,22

Blockchain Nedir?

Blockchain Nedir?

Bitcoin kavramının gelişmesi ve bilinmesiyle birlikte hayatımıza son dönemlerde giren Blockchain, yapılan işlemleri şifreli bir olarak kayıt alma sistemi olarak tanımlanabilir. Blockhain nedir sorusunun basit tanımı bir veri tabanı olarak adlandırılmamalıdır. Bunun nedeni ise kaydedilen verilerin silinmesinin ya da değiştirilmesinin gerçekleşme imkânının olmamasıdır.

Blockchain’de bloklar zincirler halinde verileri kayıt altına alır ve algoritmasını oluşturduğu şifreleme yöntemi ile birbirine bağlayarak verileri saklar. Karışık olarak görülen bu sistemi halk dilinde anlatacak olursak; eski zamanlarda bakkallarda veresiye alışverişlerde borcun hem satıcı hem de alıcı tarafından aynı anda deftere yazılmasını örnek verebiliriz.

Buradaki amaç iki tarafında veresiye defterinde habersizce bir değişiklik yapmasını engellemekti. Blockchain zincirinde de mantık aynı şekilde ilerler. Veriler iki tarafta da aynı şekilde kayıt altına alınır ve iki tarafta birbirinden onay almadan bu verilerde değişiklik yapamaz.

Blockchain’de Merkezi Yönetim Var Mıdır? 

Blockchain’de kayıt altına alınan verilerde değiştirilemez ve manipüle edilemez olması güvenli bir teknoloji sunar. Blockchain teknolojinde öne çıkan bir diğer nokta ise kontrol mekanizması için herhangi bir merkezi yapı ya da yönetici ihtiyacı olmaması ve bulunmamasıdır.

Yapılan tüm işlemler bilgisayarlar üzerinden kişiler tarafından ağ üzerinde bulunan bilgisayarlar ile gerçekleşir. Güvenliğin artmasını sağlayacak olan ise ağa katılan bilgisayar sayısındaki artış olacaktır. Bilgisayar ağ katılım sayısı arttıkça güvenlik zinciri de bu katılıma göre artış gösterecektir.  

Blockchain Çalışma Sistemi Nedir?

Blockchain’in nasıl çalıştığını anlamak için bitcoin üzerinden ilerlemek gerekmektedir.  Blockchain teknolojini kavramak için ilk olarak bitcoin sisteminin nasıl çalıştığını anlamak gerekmektedir. Ancak blockhain’in sadece bitcoin ile sınırlı olduğunu düşünmek yanlış bir kanıdır. Blckchain’in çalışma şeklini şu şekilde ele alabiliriz:

Olan bir işleme düzenleme yapma ya da yeni bir işlem yaratma sırasında blockchain uygulaması üzerinden algoritmalar üretmeye başlar. Burada düğümler var ise ve bunların büyük çoğunluğunda imza ve tarihin geçerliliği noktasında bir fikir birliği olursa bu yeni işleme izin verilir. İzin ile birlikte zincire yeni bir blok katılır. Blockchain isminin kaynağı da zincire yeni bloklar eklenmesi işleminden gelir.

Blockchain Ağları Nelerdir?

Blockchain sisteminde iki farklı ağ mevcuttur. Bunlardan biri Public denilen açık blockchain ağları bir diğeri ise Private denilen özel blockchain ağlarıdır. Kullanıcılar açık public blockchain ağlarına arzu ettikleri dahilde katılım gösterebilir. Burada herhangi bir izin gerektirmeden zincire blok eklenirse bu sisteme Bütünüyle İzin gerektirmeyen Blockchain Sistemi adı verilir.

Eğer izin ve mutabakatla katılım gerçekleşiyorsa bu sisteme de Kısmen İzin Gerektirmeyen Blockchain Sistemi denir. Özel sistemlere ise sadece diğer katılımcıların izinleri ile blok ekleme yapılabilir. Burada zincire ve ağa blok eklemek için daha önce ağda yer alan katılımcıların izin vermesi ya da çoğunluğun mutabakatının alınması gerekmektedir. Aksi halde yeni katılımcının ağa girişine izin verilmeyerek engellenir.

 Blockchain Teknolojisinin Kullanıcılara Sağladığı Avantajlar Nedir?

Blockchain sistemi yeni başlayanlar için karışık bir sistem olarak görülebilir. Ancak Blockchain nedir sorusunun cevabını alıktan sonra bu süreç daha kolay işleyecektir. Blockchain’in katılımcılar için pek çok avantaj sunduğu bilinmektedir. Bu özel avantajları değerlendirecek olursak ilk adımda sistemde merkezi bir otorite olmaması ele alınabilir. Blockchain’de yöneticiler ya da hakemlerden oluşan yüzde 50 eşitliği sağlandığı bir ortak yapı mevcuttur.

Katılımcıların katılım kararı için hakem ve yöneticilerin mutabakatı yeterlidir. Bu durum katılımcılar için girilen işlemlerin doğrulanması ve bu işlemlerin takas defterlerine geçirilmesi noktasında merkezi bir yönetime ihtiyaç duymadığı için yapılacak işlerin düzenlenmesi daha hızlı gerçekleşir ve katılımcılara zaman açısından avantaj sağlamaktadır. Blockchain’de doğrulanmalar ve dijital imzalar da herhangi bir sahtekârlık ve dolandırıcılığın ortadan kalkmasını ya da yaşanabilecek aksiliklerin daha düşük maliyetlerle gerçekleşmesini sağlar.

Blockchain Yapısı

Blockhain yapısının ilk aşaması dijital kayıtlardır. Burada gerçekleşen devrim ile kayıtların kopyaları artarak çok daha fazla bilgisayara aktarılmıştır. İkinci aşama ise dağıtık kayıt defterinde süreçleri ve nitelikleridir. Blok zincirinde birden fazla taraf bulunur ve sistem içerisinde eklenecek olan her veri bir standarda sahip olmalıdır. Bu sayede sistem içerisinde bütünlük sağlanır. Dağıtık yapılarda sistem içerisinde bütünlük yapısı kurulması içinde mutabakat sağlanmalıdır. Süreç içerisinde mutabakat yapısı kurgulanır ve paydaşlar sürece dâhil edilir. Bu mutabakat katılımcılar arasında yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Ancak blockchain teknolojisi bu süreçte mutabakat yapısının kurallarını belirleyerek belirlenen her veriyi kendisinin kaydetme aşamasını sağlayacağını ve bu işlemlerin tek bir nokta üzerinden pek çok ağa dağıtılacağının garantisini verir.

Blockchain’de Kayıt Yapısı Nedir?

Blockchain sistemi içerisinde veriler kayıt altına alınırken belirli bir yaklaşım sırası uygulanır. Basit bir örnek ile açıklayacak olursak; 5 adet kâğıdınız bulunsun. Siz bu kâğıtlar üzerine ilk adımda bir bilgi yazarak imza atın. Ardından kâğıda bir ip bağlayarak ipi de düğümleyin. Bir diğer kâğıda ise başka bir kişi bilgi yazarak imza atsın ve ipi düğümlesin. Bu işlem geride kalan 3 kişi tarafından da aynı şekilde gerçekleştirilsin. Bu işlemlerin ardından elinizde 5 adet belirli bir sırayla yapılmış üzerinde bilgi ve imza olan düğümlü kâğıtlar bulunuyor. İşte blockchain de yapılan kayıt sistemi de bu şekilde ilerler. Her kâğıt bir belgeyi temsil eder. Bunlar birleştirildiğinde de block zinciri ortaya çıkar.

Block zincirinde veriler kayıt altına alınırken tüm noktaların arasında bir iletişim kurulur. Bu iletişim sayesinde zincirler arasında bir bağlantı kopukluğu olmadığı teyit edilmektedir.  Burada veri zinciri arasında bağlantı çok önemlidir. Eğer kayıtta bir blok zinciri kopar, kırılır ya da yer değiştirirse sistem otomatik olarak bu kırılan, değişen ya da kopan bozuk zincir halkasını çıkarır ve kaldığı yerden devam eder.